Święto Szkoły

20 października. Święto Patrona Szkoły św. Pana Kantego.