Caritas

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną, skupiającą ludzi pracujących dla ubogich i potrzebujących wsparcia. Celem działania Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) jest mobilizacja i animowanie wspólnoty parafialnej do działań na rzecz osób potrzebujących. Formacja podejmowana w ramach PZC uczy dostrzegać problemy drugiego człowieka i pomagać w ich rozwiązywaniu. Zaplecze i opieka organizacyjna Caritas, jednej z największych ogólnoświatowych organizacji charytatywnych daje możliwość poznania dzisiejszych problemów ludzkości jak również sposobów na ich skuteczne i nowoczesne rozwiązywanie. Umożliwia również przez swój zasięg włączanie się w ogólnoświatowe i ponadpaństwowe akcje pomocowe.

Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste z współparafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.

Bardzo ważnym zadaniem w tej współpracy jest troska o formację członków. Poprzez diecezjalną centralę docierają do parafii materiały formacyjne przygotowane przez Caritas Polska. Caritas Diecezji Rzeszowskiej co roku w październiku w każdym dekanacie — organizuje formacyjne spotkania z członkami PZC, a w Wielkim Poście w swoim Ośrodku w Myczkowcach — dla przedstawicieli każdego zespołu — rekolekcje.

Caritas chce, by trójstopniowa formacja była jak najbliższa słów św. Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy — czyn, drugi — słowo, trzeci — modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie”.

Taka integralna wizja miłosierdzia chroni posługę charytatywną przed aktywizmem, określanym także jako „herezja czynu”. Bliźni nie tylko potrzebuje konkretnej pomocy, ale także dobrego słowa i ludzkiego traktowania, a nade wszystko naszej modlitwy.

więcej o Caritas tutaj