Domowy Kościół

Święty Jan Paweł II:

„Drogie rodziny, mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, i że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, Kościoła i społeczeństwa.
Prośmy zatem Pana o coraz liczniejsze pary małżeńskie, które przez świętość swego życia będą potrafiły ukazywać „wielką tajemnicę” miłości małżeńskiej, biorącej początek z dzieła stworzenia, a wypełniającej się w zjednoczeniu Chrystusa z Kościołem.
Tak jak każda droga do świętości, również i wasza, drodzy małżonkowie, nie jest łatwa. Codziennie stawiacie czoło trudnościom i próbom, aby dochować wierności swojemu powołaniu, budować harmonię małżeństwa i rodziny, spełniać swoją rodzicielską misję i uczestniczyć w życiu społecznym.
Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach. Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi Waszego życia.”

Domowy Kościół jest ruchem małżeńsko – rodzinnym świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Świtało – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921 -1987). Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m. in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, w USA i Kanadzie.

Celem Domowego Kościoła jest budowanie wspólnoty rodzinnej. Jako chrześcijańscy małżonkowie i rodzice pragniemy lepiej poznawać Boga, bardziej Go kochać, wspólnie z małżonkiem dążyć do świętości i tworzyć prawdziwie chrześcijańską, szczęśliwą i kochającą się rodzinę.

Jeżeli żyjecie w sakramentalnym związku małżeńskim to mamy dla Was kilka pytań:

– czy chcielibyście na nowa zakochać się w sobie nawzajem?
– czy chcecie budować szczęśliwą rodzinę?
– czy chcecie dobrze wychowywać swoje dzieci w wierze i wartościach chrześcijańskich?
– czy pragniecie pogłębiać swą wiarę w Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo Święte?
– czy chcielibyście nauczyć się wspólnej modlitwy?
– czy chcecie dowiedzieć się jak radzić sobie z kryzysem małżeńskim?
– czy chcielibyście nawiązać prawdziwe przyjaźnie z innymi rodzinami?

W naszej parafii istnieją Kręgi Rodzin Ruchu Domowego Kościoła.
Rodziny te spotykają się raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w takich spotkaniach prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

więcej o Domowym Kościele tutaj