Eucharystia

Eucharystia – Msza Święta

– Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew.
– Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności.
– Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.
– Msza św. składa się z następujących części:
obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta)
liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, credo, modlitwa powszechna)
liturgia eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.)
obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie)
– Warunki dobrego uczestnictwa we Mszy świętej:
Kształtowanie przez Słowo Boże
Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego
Składanie Bogu dziękczynienia
Ofiarowanie Niepokalanej Hostii
Uczenie się składania siebie w ofierze
– Świadome i pełne uczestnictwo we Mszy św. to przystąpienie do Komunii świętej.
– Chrześcijanin ma obowiązek być na Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi są:
Boże Narodzenie (25 XII)
Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki (1 I)
Objawienie Pańskie – Trzech Króli (6 I)
Boże Ciało (czwartek po niedzieli Trójcy Św.)
Wniebowzięcie NMP (15 VIII)
Wszystkich Świętych (1 XI)

Eucharystia – Komunia Święta

– Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym (od Wielkanocy do niedzieli Trójcy Świętej) chrześcijanin powinien przystąpić do Komunii św.
– Kościół zachęca do jak najczęstszego przyjmowania Komunii św.
– Przed przyjęciem Komunii św. obowiązuje tzw. post eucharystyczny (jedna godzina).
– Do Komunii św. można przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego).
– Po przyjęciu Komunii św. należy zrobić dziękczynienie.
– Do Komunii św. można przystąpić maksymalnie dwa razy dziennie (raz w każdej chwili, drugi raz trzeba być na całej Mszy św.).
– Zachęca się, aby przyjmować Komunię św. z racji uczestnictwa we Mszach św. zamawianych za zmarłych z rodziny lub w rodzinne rocznice.

Pierwsza Komunia Święta dzieci

– Formacja katechetyczna dzieci klas III mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się w szkole, ale obowiązek wychowania religijnego spoczywa na rodzicach w domu rodzinnym.
– W ciągu roku odbywają się spotkania z rodzicami przy okazji nabożeństw wynikających z rocznej formacji.
– Rodzice dzieci przystępujących do I Komunii św. powinni dostarczyć katechecie świadectwo chrztu świętego, w sytuacji gdy dziecko było ochrzczone w innej parafii.
– Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii odbywa się w III niedzielę maja o godz. 11.00, a poprzedzona jest przyjęciem sakramentu spowiedzi przez dzieci, ich rodziców i całą rodzinę.

Komunia Święta duchowa (Jacek Salij OP)

– O komunii duchowej przypomniał w encyklice poświęconej tajemnicy Eucharystii Jan Paweł II: W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. (Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 34)
– Jak się przyjmuje komunię duchową? Po prostu pragnieniem, dlatego nazywamy ją również komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego, słuchając radiowej mszy świętej. Albo łącząc się duchowo z mszą odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go o przyjście do mojej duszy, choć nie mogę Go teraz przyjąć sakramentalnie.
– Możliwość przyjmowania komunii pragnienia jest wielką szansą religijną dla tych ludzi, których Kościół nie odważa się dopuścić do komunii sakramentalnej. Dzisiaj są to przede wszystkim ci katolicy, którzy żyją w związkach bez ślubu kościelnego. W życiu wysłuchałem setek wyznań, jak ciężko może być człowiekowi wierzącemu w momencie, kiedy większość uczestników Mszy świętej przystępuje do stołu Pańskiego, a mnie komunii przyjąć nie wolno. Wielka jest wtedy wdzięczność takiego człowieka, kiedy zwróci mu się uwagę na to, że przecież może przyjmować przynajmniej komunię pragnienia.