Kościół zabytkowy

W Trzcinicy kościół z jedli – TVP3 RZESZÓW – (kliknij)

Kościół w Trzcinicy – spacer i historia – PROJEKT ŚWIĄTYNIA3D – (kliknij)

Kościół w Trzcinicy – Gmina Jasło – TV OBIEKTYW – (kliknij)

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA. Turyści odwiedzający Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” otrzymują dodatek do biletu (tzw. bilet łączony) uprawniający do obejrzenia kościoła św. Doroty w Trzcinicy. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w budynku Biblioteki obok zabytkowego kościoła w Trzcinicy (dawna plebania). Wejście z przewodnikiem codziennie od wtorku do piątku w pełnych godzinach (10.00 – 16.00) oraz w soboty (10.00 – 13.00). Zapraszamy także turystów indywidualnych. Kontakt: 13 491 61 00

Fundacja kościoła w Trzcinicy.

 • Lokacja wsi nastąpiła pod koniec XIV wieku
 • Erygowanie parafii – 1480 rok
 • Budowa kościoła (przebudowa?) – połowa XVI wieku (są opinie dendrologów, że użyte drewno jest 100 lat starsze)
 • Inicjatorka budowy – Zofia z Marszowic Gamratowa – Ocieska (+ 1573)
 • Główny fundator kościoła – Jan Ocieski (+1563) herbu Jastrzębiec, starosta   biecki, podkomorzy koronny na dworze króla Zygmunta Augusta, ówczesny właściciel Trzcinicy
 • Konsekracji dokonał 5.02.1557 roku bp krakowski Andrzej Zebrzydowski lub bp pomocniczy Andrzej Spot
 • Syn Ocieskich – Jan (+1626), spadkobierca majątku fundował dekoracje malarskie stropu (widoczny herb Jastrzębiec, orzeł Zygmunta III Wazy, herb Ciołek bpa Bernarda Maciejowskiego)
 • Lanckorońscy – właściciele wsi w połowie XVIII wieku fundowali dekoracje malarskie w partiach młodszych (widoczny herb Zadora na belce tęczowej)
 • Jabłonowscy – właściciele wsi od końca XVIII wieku ufundowali: kołtrynę (tło dla ambony – ok. 1790), ambonę, ołtarz boczny Serca Jezusa (ok. 1700), chrzcielnicę (jedyna klasycystyczna w okolicy – XVIII/XIX wiek), nagrobek (początek XIX wieku) i kaplicę Matki Bożej (2 połowa XIX wieku). W kaplicy nastawa ołtarzowa (XVIII/XIX), obraz św. Antoniego (XVIII), obraz Matki Bożej Częstochowskiej (współczesny)

Architektura kościoła w Trzcinicy.

 • Badania architektoniczne w partiach strychowych wykonane w 1994 roku ukazały konstrukcję storczykową więźby dachowej oraz zaczepy pod gzymsem okopowym części dachowej, co świadczy o istnieniu pierwotnie osobnych daszków pulpitowych nad zaskrzynieniami
 • Kościół wzniesiony z ciosanego drewna jodłowego (belki w przekroju mają nawet do 48 cm wysokości) o konstrukcji zrębowej. Bierwiona ścian łączone w węgłach „na zamek”. Dębowa podwalina (wg analizy dendrochronologicznej dęby ścięte po roku 1561)
 • Nawa kwadratowa późnośredniowieczna
 • Prezbiterium prostokątne, trójbocznie zamknięte
 • Zakrystia przylega do prezbiterium od strony północnej na planie wydłużonego prostokąta (oryginalna)
 • Wnętrze oświetlone oknami tylko od strony południowej i wschodniej (tradycja średniowieczna)
 • Kościół posiada dodatkowe okno w południowo-wschodniej absydzie, zaszalowane w czasach nowożytnych, a odsłonięte podczas ostatniej konserwacji
 • Prostokątne otwory okienne posiadają wewnętrzne sfazowanie węgarów, zamknięte w nadprożu formą „oślego grzbietu” (oryginalne)
 • Kościół trzcinicki wyróżnia się smukłością proporcji widoczną od strony wschodniej i zachodniej oraz wrażeniem wyjątkowej wertykalności wnętrza.
 • Pierwotnie istniały dwa wejścia: od strony zachodniej i południowej. Portal południowy został w XIX wieku zamieniony na arkadę wejściową do dobudowanej do kościoła kaplicy Matki Bożej
 • Drzwi w portalu zachodnim zachowały gotyckie kowalskie okucia o motywach rombowo-liściastych (XVI wiek)
 • Na nadprożu portalu do kaplicy Matki Bożej zachowały się: data „1551”, dwa herby „Jastrzębiec” i monogramy „Z O”
 • Wnętrze nawy zachowało od strony zachodniej zrębowy parapet chóru muzycznego połączony w sposób ciesielski z wieńcami ścian nawy. Jest to konstrukcja samonośna. Posiada figuralną polichromię i detal ciesielski w postaci ostrych późnogotyckich sfazowań. Na belce dolnej parapetu istniała banderola z inskrypcją (niezachowana)
 • Belka tęczowa posiada wyciętą datę: „DN(I)A V II 1557” odnoszącą się do konsekracji świątyni (odpust św. Doroty) oraz polichromię z inskrypcją i datą” „1648” (data rekonstrukcji?)
 • Treść inskrypcji na belce tęczowej: (IE)SVS EST PRO NOBIS IE (tu tarcza z herbem „Zadora” Lanckorońskich) SV CHRISTE (tu tarcza z herbem „Jastrzębiec” Ocieskich i monogram I O [Jan Ocieski]) MISERERE NOBIS AD 1648
 • Więźba dachowa składa się z 15 wiązarów. Przemiennie zestawione wiązary (kozły) ze storczykiem oraz jętkami, mieczami i zastrzałami oraz pośrednie tzw. krokwiowo-jętkowe. Całość wzmocniona krzyżulcami (krzyże św. Andrzeja). Słupy storczykowe połączone są ryglem dolnym „na czop”. Dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy nad nawą i prezbiterium.
 • Wieża zrekonstruowana do wyglądu z końca XVI wieku. Pozorna izbica zakończona wysmukłą oktogonalną iglicą hełmu. Otwarty podcień podwieżowy.

Prace konserwatorskie przy bryle kościoła w Trzcinicy

 • 1995 – rozpoczęcie rac – rekonstrukcja i konserwacja masywu wieżowego
 • 1996 – wzmocnienie posadowienia, wymiana podmurówki i podwalin dębowych, uzupełnienie drewnianego budulca w ścianach oraz oszalowanie gontem
 • 1997 – konserwacja elementów wiązania dachowego oraz krycie całości gontem
 • Prace powyższe wykonała firma Józefa i Bartłomieja Hronowskich z Nowego Sącza
 • 2000 – rekonstrukcja portalu zachodniego, konserwacja skrzydeł drzwi portalu do zakrystii i portalu zachodniego, uzupełnienie późnośredniowiecznych kowalskich okuć. Zamontowano nową drewnianą podłogę (wykonała firma Bronisława Bulińskiego z Jarosławia), ułożono kamienną posadzkę pod wieżą i podcieniu podwieżowym (wykonała parafia)
 • 2002 – odbudowa drewnianego ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego (wykonała parafia)

Polichromia kościoła w Trzcinicy

 • Polichromia wykonana techniką kazeiny wapiennej (archaiczna i rzadka metoda): ściany, strop prezbiterium, arkady łuku tęczowego, zrębowego parapetu chóru muzycznego, górne fragmenty wschodnich ścian nawy
 • Na ścianie północnej nawy odkryto w 1995 roku monstrualnych rozmiarów (wys. 4-5 m) postać św. Krzysztofa oraz małych rozmiarów scenę Ukrzyżowania (Maria Magdalena obejmująca dolną część krzyża)
 • Na ścianie wschodniej widnieją iluzjonistyczne draperie
 • Na arkadzie tęczowej odsłonięto w 1996 roku postacie aniołów podtrzymujących narzędzia Męki Pańskiej (arma Christi)
 • Dekoracja parapetu chóru muzycznego odsłonięta w 1996 roku to rząd półpostaciowych przedstawień dwunastu Apostołów, pośrodku postać Chrystusa Zbawiciela (1648)
 • Na północnej ścianie prezbiterium w 1997 roku odsłonięto wielofigurowe i wielostrefowe wyobrażenie Sądu Ostatecznego (1648)
 • Strop główny i zaskrzynienia nawy składają się z florystycznych rozet umieszczonych w kasetonach (idea „niebiańskiego ogrodu” i „rajskiej altany”). Znalezione na strychu fragmenty posłużyły do rekonstrukcji całości.
 • Zacheuszki pochodzą z 1557 roku (konsekracja)
 • Kasetonowy strop powstał tuż po 1600 roku
 • Fryz podstropowy obiegający strefy podzaskrzynieniowe korpusu nawowego – ściana wschodnia: herb „Doliwa”, dwie baldachimowe kotary, jako tło nastaw ołtarzy bocznych; ściana północna: św. Krzysztof
 • Kompozycja na ścianie tęczowej (1648)
 • Bordiury na obramieniach okien w prezbiterium (połowa XVII wieku)

Prace konserwatorskie przy polichromii kościoła w Trzcinicy

 • Wstępne badania dekoracji malarskiej wnętrza wykonali Barbara Czajkowska – Palusińska i Sławomir Stępień i Piotr Łopatkiewicz
 • Prace odkrywkowo-konserwatorskie trwały do 2005 roku

Wyposażenie ruchome kościoła w Trzcinicy:

 • Nastawa ołtarza głównego pochodzi z 2 połowy XVIII wieku.
 • Rokokowe tabernakulum (początek 2 połowy XVIII wieku)
 • Odkryte elementy zdobień pochodzące ze starej nastawy ufundowanej ok. połowy XVII wieku (ażurowe uszaki, obraz św. Doroty)
 • Obraz – Alegoria Niepokalanego Poczęcia NMP. Obraz Maryi malowany przez Boga Ojca, podtrzymywany przez Joachima i Annę – wzorowany na obrazie z kolegiaty w Stanisławowie, znajdującym się obecnie w Opolu w kościele Matki Boskiej Bolesnej
 • Obrazy: św. Marcina, św. Stanisława, męczennic: Chrysty i Kalisty
 • Nagrobek księcia Stanisława Jabłonowskiego (+ 16.02.1806), starosty wiśniowskiego w 2005 roku przeniesiony z północnej na południową ścianę prezbiterium w celu odsłonięcia Sądu Ostatecznego.
 • Ołtarz boczny św. Józefa spod tęczy przeniesiony pod chór w celu odsłonięcia sceny Ukrzyżowania (koniec XVIII w.)
 • Obraz ołtarzowy św. Józefa (koniec XIX wieku)
 • Obraz ołtarzowy Dzieciątka Jezus (koniec XIX wieku)
 • Ołtarz boczny Serca Jezusa spod tęczy (ok.1700)
 • Figura Jezusa (koniec XIX wieku)
 • Obraz „Mały Jan Chrzciciel” (koniec XIX wieku)
 • Ambona rokokowa (początek 2 połowy XVIII wieku)
 • Chrzcielnica neoklasycystyczna (początek XIX wieku)
 • Figury: Chrystus, Maryja, św. Jan z tęczy wykonane są w warsztacie bieckim (1648)
 • Obraz olejny Ukrzyżowania (2 połowa XVIII wieku)
 • Szafa prospektu organowego (1 połowa XIX wieku)
 • Obrazy olejne fundacji Jabłonowskich z początku XIX wieku: św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina i św. Anna nauczająca Maryję
 • Obrazy sztalugowe: Maryja z Dzieciątkiem typu loretańskiego (XVIII/XIX wiek), św. Franciszek z Asyżu (2 połowa XVIII wieku), Oblicze Chrystusa (XVIII/XIX wiek)
 • Instrument organowy o archaicznych rozwiązaniach technicznych utrzymany w tradycji barokowej sztuki organowej (XVII/XVIII wiek)

Prace konserwatorskie przy wyposażeniu ruchomym kościoła w Trzcinicy

 • Prace konserwatorskie trwały od 2006 do 2011 roku
 • Demontaż zabytków ruchomych z wyjątkiem ambony
 • Konserwację wykonywali: Anna Szczepaniak z Krakowa, Włodzimierz Drapczyński
 • Konserwację organów wykonał Tomasz Orlow z Katowic

W dniu 5 lutego 2011 roku bp Edward Białogłowski dokonał uroczystej rekonsekracji świątyni

(Opracowano na podstawie książki Piotra Łopatkiewicza pt: „Drewniany kościół św. Doroty w Trzcinicy. Z dziejów fundacji, konserwacji i prac badawczych”. Trzcinica 2013)

Bieżące prace konserwatorskie

 • Impregnacja gontów dachu i ścian, wieży i ogrodzenia – 2021/2022
 • Montaż całodobowego monitoringu obiektu – 2024