Koło Misyjne

Myśl o powołaniu do istnienia Centrum Formacji Misyjnej zrodziła się w kontekście polskiej rzeczywistości powojennej. Miały na to zasadniczy wpływ wydarzenia lat sześćdziesiątych: odrodzenie misyjne, apel Piusa XII o kapłanów dla krajów misyjnych, włączanie się w dzieło misyjne coraz liczniejszej grupy polskich księży diecezjalnych – a w konsekwencji – powstanie Komisji Episkopatu ds. Misji, która miała otoczyć ich opieką, jak również zmiana orientacji politycznej państwa.

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

Celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest:

– wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji,
– wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy,
– gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich,
– animacja misyjna w Polsce,
– wspieranie działalności na rzecz rozwoju – w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarz.

więcej o Misjach tutaj