Kościół parafialny

Potrzebę budowy nowej świątyni widziano już na początku XX wieku, ale plany te nie zostały zrealizowane. Z zebranych wtedy funduszy wybudowano plebanię, a drewniany kościół św. Doroty pokryto blachą. Lata mijały.

25 czerwca 1982 roku, po rocznym wikariacie w Trzcinicy, ks. Stanisław Bałucki otrzymuje nominację na proboszcza. Natychmiast podejmuje decyzję o budowie nowej świątyni. Już w cztery dni później powołał Komitet Budowy Kościoła w składzie: przewodniczący – Czajka Ludwik; zastępca – Stachacz Władysław, Tusińska Stanisława;  skarbnik – Maciejowski  Michał, Korzeniowski Tadeusz, Majchrowicz Albin. Zaczęto gromadzić fundusze i materiały budowlane.

Czasy były trudne, stan wojenny, wszechobecna inwigilacja służb, przesłuchania, kary administracyjne na każdym kroku. Mimo przeszkód, młody proboszcz pełen zapału potrafił zachęcić mieszkańców do wspólnego dzieła. Prace wykonywano systemem gospodarczym.

Budowa kościoła wg projektu Janusza Hanusa z Krosna, rozpoczęła się 28 marca 1984 roku. Pierwowzorem planu był kościół św. Franciszka Borgia w Chicago. Budynek swą bryłą nawiązuje do sylwetki wznoszącego się do lotu orła.

W dniu 1 listopada 1985 bp Ignacy Tokarczuk dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Kamień ten poświęcił papież Jan Paweł II na krakowskich błoniach 22 czerwca 1983 roku. Na materiał użyto fragment z płyty nagrobnej rodziny Włodków, dawnych właścicieli Trzcinicy.

W Akcie Erekcyjnym napisano:

„Na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, na świadectwo swej wiary i gorliwości dla obecnych i przyszłych pokoleń dla kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wznoszonego przez mieszkańców Parafii Trzcinickiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ordynariusz Dr Ignacy Tokarczuk, dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada Roku Pańskiego 1985, którego poświęcenia dokonał Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w czasie II Pielgrzymki do Polski. Rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce w dniu 28 III 1984 r, w VII roku Pontyfikatu Papieża z rodu Polaków Jana Pawła II. W XX roku pasterzowania Ks. Bp Ordynariusza Ignacego Tokarczuka, gdy Parafia Trzcinica erygowana przed rokiem 1480 należała do Dekanatu Jasło-Zachód, a Dziekanem był Ks. Alfred Solarski – Archiprezbiter Jasielski, Proboszczem zaś Ks. Stanisław Bałucki, a wikariuszem w Parafii był Ks. Ryszard Panek mgr Teologii i mieszkający wśród swoich Parafian emerytowany Proboszcz Ks. Stanisław Kułak, Jubilat i Honorowy Kanonik Kapituły Brzozowskiej, zaś Przewodniczącym Komitetu Budowy Pan Ludwik Czajka z Trzcinicy, według projektu architekta mgr inżyniera Janusza Hanusa z Krosna. Niniejszy dokument na wieczną rzeczy pamiątkę podpisują: ks. bp Ordynariusz, dziekan, kapłani, budowniczowie i kierownicy oraz mieszkańcy”.

Dwa lata później, 15 listopada 1987 roku bp Ignacy poświęcił ściany świątyni nadając jej wezwanie Przemienienia Pańskiego.

W kolejnych latach, dzięki ofiarności mieszkańców Trzcinicy, kościół był stopniowo wyposażany i upiększany wg projektu Kazimierza Rocheckiego z Torunia. Wiele elementów z wystroju zostało ufundowanych indywidualnie przez poszczególnych parafian.

Podczas wizytacji kanonicznej parafii w dniu 5 maja 2019 roku, bp rzeszowski Jan Wątroba dokonał uroczystej konsekracji ołtarza i kościoła.

Kiedy bp Ignacy Tokarczuk wmurowywał kamień węgielny, Mszę Świętą odprawił na schodach budującego się równocześnie domu parafialnego. Pod ołtarzem widniało hasło zaczerpnięte z pieśni: „Krzyż i orzeł nad życiem naszym Panie, niechaj królują od chrztu po skonanie.” Dziś, kiedy kolejne pokolenia niosą na swych barkach odpowiedzialność za ten kościół – materialny i duchowy, niech słowa tej pieśni nadal przypominają wszystkim, aby byli wierni Bogu, Ojczyźnie i tradycji naszych przodków.