Formalności pogrzebowe

Przygotowując pogrzeb należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej oraz do Zakładu Komunalnego:

W kancelarii parafialnej należy:

– dostarczyć kopię aktu zgonu z USC
– poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego
– ustalić datę, godzinę i formę pogrzebu
– Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego parafianina.
– Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.
– Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie.

W Zakładzie Komunalnym należy:

– przedstawić dokument dla administratora cmentarza
– ustalić z grabarzem komunalnym miejsce i formę przygotowania grobu
Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

Ponadto:

Uczestnicząc w pogrzebie starajmy się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej oraz powagę i skupienie podczas obrzędu.
Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:
– Msza święta w rocznicę śmierci, w dniu imienin itp.
– Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy Świętych)
– Wypominki listopadowe i roczne
– Zyskiwanie odpustów za zmarłych
– Troska o estetykę grobu na cmentarzu

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.