Formalności pogrzebowe

Przygotowując pogrzeb należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej oraz do Zakładu Komunalnego.

W kancelarii parafialnej należy:

 • Dostarczyć kopię aktu zgonu z USC
 • Poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego
 • Ustalić datę, godzinę i formę pogrzebu
 • Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego parafianina.
 • Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.
 • Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie.

W Zakładzie Komunalnym należy:

 • Przedstawić dokument dla administratora cmentarza
 • Ustalić z grabarzem komunalnym miejsce i formę przygotowania grobu

Kaplica przedpogrzebowa w Trzcinicy:

 • W kaplicy znajduje się chłodnia na dwa ciała
 • Klucz należy odebrać i po pogrzebie oddać w kancelarii parafialnej
 • Różaniec wieczorny rodzina odmawia poza godziną Mszy Świętej w kościele
 • Pół godziny przed Mszą Świętą pogrzebową ksiądz odprawia obrzęd przy trumnie w kaplicy
 • Procesja z ciałem do kościoła
 • Różaniec w kościele
 • Msza Święta pogrzebowa
 • Odprowadzenie ciała na cmentarz i obrzędy pochówku
 • Parafia nie pobiera opłat za przechowanie zwłok. W zamian rodzina sprząta kaplicę po pogrzebie.

Ponadto:

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego (modlitwa, przyjęcie Komunii świętej).

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

 • Msza święta w rocznicę śmierci, w dniu imienin itp.
 • Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy Świętych)
 • Wypominki listopadowe i roczne
 • Zyskiwanie odpustów za zmarłych
 • Troska o estetykę grobu na cmentarzu

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.