Małżeństwo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU:

  • Przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu rezerwacji daty ślubu i informacji o wymaganych dokumentach.
  • Nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego.
  • Należy podać dane świadków ślubu (mężczyzna i kobieta), którzy muszą mieć ukończone 18 lat.
  • Zapowiedzi są wywieszane na tablicach ogłoszeń w kościele.
  • W dniu ślubu świadkowie przed Mszą Świętą przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych.
  • Przy ślubie konkordatowym narzeczeni podpisują dokumenty po Mszy Świętej w wyznaczonym miejscu .
  • Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny (parafia narzeczonej lub narzeczonego). W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od proboszcza zgody na spisanie protokołu w innej parafii lub po wystawieniu tzw. licencji. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

KURSY, KATECHEZY I PORADNICTWO:

Parafia Farna w Jaśle (kliknij) tel. 13 446 37 58
Parafia OO. Franciszkanów w Jaśle (kliknij) tel. 13 446 34 91
Klasztor w Dębowcu (Centrum Pojednania) (kliknij) tel. 13 441 31 90 lub 797 907 287

PRZESZKODY KANONICZNE DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:

(kliknij)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. dowód osobisty
Seria i numer dowodu, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania
2. świadectwo chrztu
Dotyczy wyłącznie osób ochrzczonych w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedmałżeński. Metryka chrztu powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedłożenia w kancelarii parafialnej.
3. świadectwo bierzmowania
Informacja o bierzmowaniu zazwyczaj zawarta jest w metryce chrztu oraz w indeksie do bierzmowania. Gdyby nie było w niej takiej informacji, konieczne jest dodatkowe poświadczenie.
4. świadectwo katechizacji szkolnej
Należy przedłożyć ostatnie świadectwo katechizacji lub indeks do bierzmowania z odpowiednim wpisem. W razie niemożności poświadczenia swojego uczestnictwa w katechizacji, konieczne jest uzupełnienie wiedzy religijnej.
5. świadectwo katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński)
Katechezę przedmałżeńską powinno się odbyć w okresie szkoły średniej, najlepiej bezpośrednio po bierzmowaniu. Jeśli ktoś nie odbył takiej katechezy, powinien uzupełnić ją jak najszybciej.
6. świadectwo katechezy przedślubnej i spotkań w poradni rodzinnej
Katechezę przedślubną wraz z trzema spotkaniami w poradni rodzinnej powinni odbyć narzeczeni razem. Można ją rozpocząć bezpośrednio po ustaleniu daty ślubu. Katecheza przedślubna trwa około trzech miesięcy. Możliwe jest również odbycie tej katechezy w formie rekolekcyjnej, która jednak również wymaga osobnych spotkań w poradni rodzinnej.
7. zapowiedzi przedślubne
Zapowiedzi głoszone są w parafiach obu narzeczonych – odczytane lub wywieszone przez 3 niedziele (wystarczy 2 niedziele). Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii swego zamieszkania, który po wygłoszeniu przynosi z powrotem do kancelarii.
8. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
Jeśli zawiera się tzw. ślub konkordatowy, zaświadczenie z USC nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa. Jeśli narzeczeni zawarli już związek cywilny, konieczne jest przedstawienie świadectwa zawarcia ślubu cywilnego. W przypadku wdowców, należy przedstawić świadectwo zgonu współmałżonka.
9. okoliczności szczególne
W szczególnych okolicznościach, takich jak małżeństwo wdowców, małżeństwo mieszane, niedotrzymanie terminów, wcześniejszy związek cywilny z inną osobą zakończony rozwodem itd., konieczne mogą być dodatkowe dokumenty, o czym narzeczeni zostaną poinformowani w kancelarii.
10. spowiedź przedślubna
Każde z narzeczonych powinno przystąpić dwukrotnie do spowiedzi świętej (o ile nie ma przeszkód kanonicznych). Pierwsza spowiedź po spisaniu protokołu, druga na dzień przed ślubem. Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna, a następnie potwierdzić podpisem kapłana. Wypada, aby świadkowie ślubu (jeśli nie mają przeszkód kanonicznych) również przystąpili do spowiedzi i komunii świętej.
11. kościelny i organista
W uzgodnieniu z proboszczem, należy spotkać się z kościelnym i organistą w celu omówienia czasu wystroju świątyni, przebiegu ceremonii oraz ich zaangażowania.
12. ksiądz gość
Jeśli narzeczeni pragną zaprosić na ślub innych kapłanów, powinni o tym poinformować proboszcza, podać ich tożsamość i poprosić o zgodę.
13. inne
W przypadku zaangażowania w ceremonii innych jeszcze osób (fotograf, kamerzysta, zewnętrzny dekorator, osoby wykonujące czytania i śpiewy), ich udział jest możliwy za zgodą proboszcza. Obowiązują ich wytyczne podane niżej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MSZY ŚLUBNYCH:

Dobór śpiewów
– Podczas Mszy świętej nie wolno wykonywać piosenek religijnych czy świeckich.
– Zabronione jest także odtwarzanie pieśni czy piosenek religijnych z nośników audiowizualnych oraz używanie gotowych podkładów muzycznych.
– Jeżeli nowożeńcom bardzo zależy na wykonaniu jakiejś piosenki religijnej, to można na to pozwolić przed rozpoczęciem Mszy św. lub po jej zakończeniu. Wprowadzeniu nowożeńców do kościoła może towarzyszyć grany na organach marsz, nie może on jednak zastępować pieśni na wejście. Podczas Komunii św. wolno wykonywać jedynie pieśni eucharystyczne (nie powinno się wykonywać np. śpiewu „Ave Maria”, śpiew ten można wykonać po Mszy św., gdy nowożeńcy udają się do ołtarza Matki Bożej). Zdarza się, że nowożeńcy zapraszają innego organistę lub jakiś zespół muzyczny. Proboszcz parafii i miejscowy organista muszą być o tym wcześniej poinformowani. Po uzyskaniu zgody proboszcza, organista przyjezdny lub zespół muzyczny ustalają dobór pieśni i swój udział w liturgii z organistą miejscowym.

Instrumenty muzyczne
– Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego: fortepian, keyboard, gitarę elektryczną, perkusję i wszelkiego rodzaju bębny, grzechotki, itp.

Dekorowanie świątyni
– Przy dekorowaniu wnętrza kościelnego należy zachować umiar i dbać o estetykę. Obowiązuje tutaj zasada mówiąca o szlachetnej prostocie i prawdziwości materiałów. Dekoracje powinny być skromne i estetyczne, ale za to wykonane z materiałów „prawdziwych” (np. żywych kwiatów). Nie należy używać sztucznych kwiatów.
– Przy okazji ślubów nie można ustawiać sztucznych bram, zniczy, tkanin ciągnących się przez całą świątynię itp. dodatkowych dekoracji.
– Przy wychodzeniu z kościoła zabronione jest sypanie ryżem oraz używanie konfetti !!!

Fotograf – kamerzysta
– Filmowanie i fotografowanie w kościele podczas uroczystości religijnych musi się dokonywać w sposób godny i dyskretny, z największą czcią i szacunkiem dla liturgii oraz z zachowaniem ściśle określonych zasad i norm.
– Do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez władzę kościelną.
– Fotografowie i kamerzyści powinni zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swojej pracy.
– Osoby te podczas czynności liturgicznych powinny być odpowiednio tj. godnie ubrane.
– Fotograf czy operator kamery nie powinien czuć się wyłączony z akcji liturgicznej. Zasadniczo nie powinien zajmować miejsca w prezbiterium. W uzasadnionych przypadkach, obecność i poruszanie się operatora w prezbiterium należy ograniczyć do minimum.
– Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia skierowanych w stronę zgromadzenia lub rażących wzrok osób biorących udział w liturgii. (to nie plener, czy studio filmowe)
– Należy ograniczać do minimum ruchy związane z obsługą sprzętu tak, aby nie rozpraszać uwagi uczestników liturgii.

W przypadku braku poszanowania powyższych zasad i przyjętych ustaleń proboszcz może odmówić śpiewającym, grającym, fotografom lub operatorom prawa udziału w liturgii.