Chrzest

CHRZTY UDZIELANE SĄ W KAŻDĄ 2 NIEDZIELĘ MIESIĄCA ORAZ W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELKANOCY

Sakrament chrztu świętego – zasady udzielania:

– Zgłaszając w kancelarii dziecko do chrztu świętego należy przygotować:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • dane rodziców dziecka
  • datę ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • adres zamieszkania
  • dane rodziców chrzestnych

– Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy zapisie dziecka do chrztu świętego.
– Rodzice chrzestni będący spoza parafii winni przedłożyć w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami.
– Wyjątkowo chrzestny może być tylko jeden. Jeśli jest dwoje, to zawsze kobieta i mężczyzna.
– W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i ustawić się pod chórem.
– Rodzice na chrzest przynoszą z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.
– Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi.
– W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. i ofiarować Ją w intencji nowo ochrzczonego dziecka.
– Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności i odbioru świadectwa chrztu świętego.

Chrzestnym może być ten, kto:

– Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
– Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
– Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
– Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, który nie jest katolikiem (prawosławny, protestant) może być dopuszczony do funkcji chrzestnego, ale tylko razem z katolikiem.