Odpust

7 sierpnia. Odpust parafialny. Przewodniczy ks. Piotr Sałek.