Nowy rok nauki

1 września. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.