Młodzież w Dębowcu

16 września. Spotkanie kandydatów do bierzmowania.