Misje Święte

19 czerwca. Zakończenie Misji Świętych (12-19.06.2022)