Iskra Miłosierdzia

28 września. Koronka na ulicach miast.