Oblicze Boga to oblicze
miłosiernego Ojca,
który zawsze ma cierpliwość
do każdego z nas.
Rozumie nas i na nas czeka.
Przebacza nam,
gdy powracamy do Niego
ze skruszonym sercem.
Wielkie jest miłosierdzie Pana! 

  

 

 

PRACE KONSERWATORSKIE

w KOŚCIELE ŚW. DOROTY

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
program Dziedzictwo kulturowe,
priorytet Ochrona zabytków.

 

 

 

 

PRACE WSPÓŁFINANSOWALI:

PODKARPACKI URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI

PODKARPACKI URZĄD 
OCHRONY ZABYTKÓW

URZĄD GMINY JASŁO

PARAFIANIE I SYMPATYCY
TRZCINICY