K O Ś C I Ó Ł   P A R A F I A L N Y

 

 
 

 

                                                              

 

                                                                   

 

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TRZCINICY

(kalendarium budowy)

·        25.06.1982 – Ksiądz Stanisław Bałucki obejmuje probostwo w Trzcinicy

·        29.06.1982 – Powołanie Komitetu Budowy Kościoła.

          Przewodniczący – Czajka Ludwik;

          Zastępca – Stachacz Władysław, Tusińska Stanisława;

          Skarbnik – Maciejowski  Michał, Korzeniowski Tadeusz, Majchrowicz Albin.

          Gromadzenie materiałów budowlanych.

          Składki pieniężne od poszczególnych rodzin

 

·        22.02.1983 – Zatwierdzenie planu kościoła

          Projektował inż. Janusz Hanus z Krosna

          Użyto planu kościoła św. Franciszka Borgia w Chicago

 

·        22.06.1983 – Papież Jan Paweł II poświęca w Krakowie kamień węgielny

          (fragment płyty nagrobnej z grobowca Włodków - właścicieli Trzcinicy)

·        07.08. 1983 – Poświęcenie placu pod budowę (ks. dziekan Alfred Solarski)

·        28.11.1983 – Pozwolenie z Kurii Biskupiej na budowę domu parafialnego

·        28.03.1984 – Wbicie pierwszej łopaty pod budowę kościoła

·        14.04.1984 – Wytyczenie ław fundamentowych

·        19.04.1984 – Suchy beton w wykopach

·        27.07.1984 – Zbrojenie pod betonowanie

·        02.05.1984 – Betonowanie ław

·        19.05.1984 – Szalowanie pod fundamenty

·        01.06.1984 – Betonowanie fundamentów

·        05.09.1984 – Wznoszenie murów z cegły i kamienia

·        03.10.1984 – Wykopy pod fundamenty domu parafialnego

·        11.10.1984 – Wylanie ław fundamentowych pod dom parafialny

·        23.04.1985 – Przesłuchanie proboszcza na komendzie MO w/s zakupu blachy

·        17.05.1985 – Płyta nad piwnicami domu parafialnego

·        01.08.1985 – Zakończenie wznoszenia murów na kościele i na domu parafialnym

·        11.09.1985 – Ostatnia płyta na budynku parafialnym

·        13.10.1985 – Wykonanie dachu na budynku parafialnym

·        24.10.1985 – Wylanie płyty na kościele

·        01.11.1985 – Wmurowanie kamienia węgielnego (bp Ignacy Tokarczuk)

Aktu Erekcyjny

Na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, na świadectwo swej wiary i gorliwości dla obecnych i przyszłych pokoleń dla kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wznoszonego przez mieszkańców Parafii Trzcinickiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ordynariusz Dr Ignacy Tokarczuk, dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada Roku Pańskiego 1985, którego poświęcenia dokonał Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w czasie II Pielgrzymki do Polski.

Rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce w dniu 28 III 1984 r, w VII roku Pontyfikatu Papieża z rodu Polaków Jana Pawła II.

W XX roku pasterzowania Ks. Bp Ordynariusza Ignacego Tokarczuka, gdy Parafia Trzcinica erygowana przed rokiem 1480 należała do Dekanatu Jasło-Zachód, a Dziekanem był Ks. Alfred Solarski – Archiprezbiter Jasielski, Proboszczem zaś Ks. Stanisław Bałucki, a wikariuszem w Parafii był Ks. Ryszard Panek mgr Teologii i mieszkający wśród swoich Parafian emerytowany Proboszcz Ks. Stanisław Kułak, Jubilat i Honorowy Kanonik Kapituły Brzozowskiej, zaś Przewodniczącym Komitetu Budowy Pan Ludwik Czajka z Trzcinicy, według projektu architekta mgr inżyniera Janusza Hanusa z Krosna.

Niniejszy dokument na wieczną rzeczy pamiątkę podpisują: ks. bp Ordynariusz, dziekan, kapłani, budowniczowie i kierownicy oraz mieszkańcy.

 

·        30.11.1985 – krycie dachu blachą na budynku parafialnym

·        07.04.1986 – dokończenie wieży na kościele

·        13.08.1986 – docieplenie stropów kościoła

·        18.08.1986 – krycie kościoła blachą

·        15.09.1986 – montaż krzyży na wieży i odgromienia

·        23.10.1986 – wykonanie wylewki pod posadzkę

·        01.12.1986 – montaż stolarki w domu parafialnym

·        01.06.1987 – montaż instalacji elektrycznej w kościele i w budynku parafialnym

·        01.08.1987 – tynkowanie ścian kościoła

·        02.09.1987 – montaż oświetlenia kościoła

·        27.10.1987 – układanie płytek posadzkowych PCV w kościele

·        14.11.1987 – wykonanie drewnianego ołtarza i ambony

·        15.11.1987 – poświęcenie kościoła (bp Ignacy Tokarczuk)

·        29.11.1987 – wykonanie ławek do kościoła

·        21.12.1987 – zakup organów elektrycznych

·        15.05.1988 – poświęcenie salek katechetycznych (ks. Jan Kulpa)

·        12.07.1988 – zakończenie tynkowania w budynku parafialnym

·        19.07.1988 – montaż nagłośnienia w kościele

·        18.09.1988 – montaż drzwi wejściowych do kościoła

·        05.11.1989 – poświecenie krzyża do prezbiterium

·        00.00.1992 – uruchomienie ogrzewania

·        00.00.1992 – nowe drzwi wewnętrzne

·        00.00.1993 – fundacja stacji Drogi Krzyżowej

·        00.00.1994 – poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej i chrzcielnicy

·        00.00.1995 – elewacja kościoła

·        00.00.1996 – poręcze przy wejściu do kościoła

·        00.00.1996 – posadzka w kościele

·        00.00.1996 – zakup jubileuszowego dzwonu "Święta Dorota" (420 kg)

·        00.00.1997 – figura św. Michała Archanioła

·        00.00.2005 – nowe ogrzewanie w kościele parafialnym

·        00.00.2005 – wymiana dachu na kościele parafialnym

·        00.00.2007 – meble w zakrystii

·        00.00.2007 – poprawka elewacji kościoła

·        00.00.2007 – nowe tabernakulum

·        00.00.2007 – malowanie ścian w kościele i montaż barierki na chórze

·        00.00.2007 – montaż witraży

·        00.00.2008 – figury Maryi i Jana pod krzyż w prezbiterium

·        00.00.2008 – nowe żyrandole w kościele

·        00.00.2008 – zakup organów

·        00.00.2009 – nowe ławki w kościele

·        00.00.2009 – nowe nagłośnienie w kościele

·        00.00.2010 – nowa szafa organowa

·        00.00.2013 – gloria wokół tabernakulum

·        15.01.2016 – zakup wyświetlacza do pieśni

·        18.03.2016 – lamperie

·        17.11.2016 – przebudowa ogrzewania

·        23.01.2017 – nowy marmurowy ołtarz, ambona i chrzcielnica

·        13.03.2017 – nowe obrazy w prezbiterium ( MBNP, bł. Karolina Kózka)

·        15.04.2017 – poświęcenie nowego wyposażenie prezbiterium (bp Jan Wątroba)

·        10.05.2017 – montaż klimatyzacji

·        19.05.2017 – renowacja drzwi

·        23.06.2017 – montaż wentylacji

·        16.08.2017 – nowy ołtarz pod tabernakulum

·        14.12.2017 – nowe sedilia  do prezbiterium

·        19.04.2018 – rozpoczęcie malowania wnętrza kościoła

·        13.10.2018 – montaż nowych witraży w prezbiterium

·        01.12.2018 – wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym

·        18.12.2018 – montaż balasek w prezbiterium

·        30.04.2019 – montaż tablic pamiątkowych w przedsionku

·        05.05.2019- konsekracja kościoła i ołtarza (bp Jan Wątroba)

 

 

P R Z E M I E N I E N I E   P A Ń S K I E   CZYTAJ WIĘCEJ »

 

 

 
       
     
   
 

  aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016