R Y S   H I S T O R Y C Z N Y

 

 
 

 

 

 

TRZCINICA położona jest nad rzeką Ropą, w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. Usytuowana jest w malowniczych okolicach Beskidu Niskiego, w zachodniej części Dołów Jasielsko - Sanockich. Jedna z najstarszych osad w tym rejonie. W najwcześniejszych okresach kształtowania się Państwa Polskiego istniał tutaj gród słowiański. Nazywana jest „Troją Północy” z racji wykopalisk archeologicznych. Znajduje się tu skansen archeologiczny „Karpacka Troja” otwarty w 2011 roku. W przeszłości wieś wchodziła w skład ziemi bieckiej województwa krakowskiego jako wieś królewska.

Nazwa wsi - według ks. Władysława Sarny "poszła od trzciny, bo trzciny w przeszłości musiał tu być dostatek”. W początkach osadnictwa na tym terenie rozległą równinę nad rzeką Ropą stanowiły tereny podmokłe porośnięte sitowiem i trzciną. Pierwszy znany zapis nazwy wsi Tsczenecz pochodzi z 1376 roku. Późniejsze to: Tczenicze z 1395 roku, Trzciennica - 1396 rok, Tsczenicza - 1398 rok i Trczenycza - 1497 rok dwie ostatnie nazwy w księdze grodzkiej bieckiej, Trzenicza - Jan Długosz, Trzcienica - XVI wiek, Trzcienica -1629 rok.

 

Obszar dzisiejszej Trzcinicy zamieszkiwany był od dawna. W Trzcinicy istniała osada obronna powstała we wczesnej epoce brązu w latach 2100-1650 p.n.e. Później słowiańskie grodzisko warowne powstałe w latach 770-780. Około 1031 roku gród został spalony. Pozostałości obwarowań grodu nazywane są Wałami Królewskimi.

 

Jako osada Trzcinica ukształtowała się w XII wieku. W drugiej połowie XIV wieku, za Kazimierza Wielkiego (1395 rok) Trzcinica zostaje lokowana na prawie niemieckim i należy do kasztelani bieckiej. Królewszczyzną pozostaje aż do 1772 roku. Właścicielami Trzcinicy byli::

 • Borko de Tsczenecz do roku 1396 - "Kodeks mogilski"(1376)

 • Ród Gamratów herbu Sulima (1396 – 1547). Jan Gamrat (od 1531 roku) i wdowa po Stanisławie Gamracie Zofia z Marszowic(od 1544 roku)

 • Ród Ocieskich herbu Jastrzębiec: Jan i Zofia z Marszowic następnie ich syn Joachim (1547 – 1634). W tym czasie Trzcinica wchodzi w skład klucza dóbr królewskich czyli starostwa niegrodowego z siedzibą w Trzcinicy.

 • Wieruski wzmiankowany w roku 1629 i 1680

 • Wilhelm i Petronela (z Reklewskich) Siemieńscy (od roku 1772)

 • Stanisław Jabłonowski (od roku 1777), zięć Siemieńskich. Stanisław (+ 1806 r.) i jego żona Anna (+ 1836 r.) są pochowani w krypcie ołtarza bocznego kościoła w Trzcinicy.

 • Stadniccy (1828-1855): Antoni z żoną Anną z Jabłonowskich i ich synowie Aleksander, Kazimierz, Zygmunt i Władysław (od 1847 roku)

 • Józef Bärenreither (Żyd z Jasła) i jego żona Józefa Bärenreither (1856-1872)

 • Włodkowie (1872-1906): hr. Szczęsny Włodek, potem jego żona Jadwiga z Podoskich Włodkowa z dziećmi, a od około 1900 roku syn hr. Samuel Onufry Włodek i część wsi także drugi syn Stanisław Włodek.

 • rodzina Wojtynkiewiczów (1906-1945): hr. Wincenty Wojtynkiewicz, dyrektor Banku Zaliczkowego, następnie od 1909 roku jego syn Stanisław, a później córka Stanisława Barbara Kierpiec

 • W 1945 roku majątek dworski Barbary Kierpiec został znacjonalizowany.

 

W 1845 roku Czech Jan Klominek zakupił od Stadnickich 100 ha gruntów położonych w Trzcinicy i Przysiekach i założył największy w regionie browar parowy, który funkcjonował do 1936 roku. W 1884 roku wybudowano przez wieś wzdłuż rzeki Ropy linię kolejową.

 

We wsi istnieje drewniany zabytkowy kościół św. Doroty wybudowany w połowie XVI wieku. Znajduje się on na Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego - Trasa nr VIII (jasielsko-dębicko-ropczycka). Obok kościoła rosną dwa ponad 600-letnie dęby (pomniki przyrody).

 

Drugi kościół parafialny wybudowany został w latach 80-tych XX wieku. Poświęcenia świątyni dokonał biskup przemyski Ignacy Tokarczuk 15 listopada 1987 roku.

 

Co roku w lipcu odbywa się w Trzcinicy Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, na którym prezentują się kapele polskie i zagraniczne walcząc o statuetkę „Karpackiego Grajka”. Festiwal jest imprezą cykliczną i ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa folkloru karpackiego oraz ocalenie i podtrzymywanie zanikających tradycji ludowych.

 
       
     
   
 

  aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016