S C H O L A

 

 
 

 

Qui cantat bis orat

(Kto śpiewa – podwójnie się modli)

 

   

 

 

      Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 103 mówi: „Wśród wiernych odrębną funkcję liturgiczną pełni zespół śpiewaków lub chór, którego zadaniem jest należyte wykonywanie przeznaczonych dla niego części oraz troska o to, aby wierni brali czynny udział w śpiewie.”

 

Dziewczęca Służba Maryjna

Na terenie parafii działa schola dziewczęca.  Do ich obowiązków należy:

 1. Wiernie wypełniać "Pięć zadań Maryi":

  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.

  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość

  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.

  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.

  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.

 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania.

 

O Pani moja, cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoja jestem o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen.

 

 

 
       
     
   
 

 aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016