K O Ł O   M I S Y J N E

 

 
 

 

 

 

Myśl o powołaniu do istnienia Centrum Formacji Misyjnej zrodziła się w kontekście polskiej rzeczywistości powojennej. Miały na to zasadniczy wpływ wydarzenia lat sześćdziesiątych: odrodzenie misyjne, apel Piusa XII o kapłanów dla krajów misyjnych, włączanie się w dzieło misyjne coraz liczniejszej grupy polskich księży diecezjalnych – a w konsekwencji – powstanie Komisji Episkopatu ds. Misji, która miała otoczyć ich opieką, jak również zmiana orientacji politycznej państwa.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

   Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie "Pójdź za Mną!". Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

   Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

 

 

Celem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest:

  • wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji,

  • wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy,

  • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich,

  • animacja misyjna w Polsce,

  • wspieranie działalności na rzecz rozwoju - w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarz.

 

 
       
     
   
 

 aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016