P O W O Ł A N I A   Z   P A R A F I I

 

 
 

 

 

S. Stefania Dykas, urodzona w 1915 w Trzcinicy, śluby wieczyste w 1945 w Krakowie (Szarytka); pracowała jako pielęgniarka i katechetka; zmarła w Krakowie 17.05.1994; pochowana w Krakowie na cmentarzu Batowickim.

O. Roman Wadach, wyświęcony w 1985 roku (Franciszkanie Konwentualni)

Ks. Roman Kopacz, urodzony w 1961 w Jaśle; święcenia kapłańskie w 1986 w Tarnowie; proboszcz w parafii Drwinia; zmarł w Drwini 24.03.2020; pochowany na cmentarzu w Trzcinicy

Ks. Adam Podolski, wyświęcony w 1986 roku (Diecezja Rzeszowska)

O. Krzysztof Janas, wyświęcony w 1987 roku (Franciszkanie Konwentualni)

Ks. Adam Chochołek, wyświęcony w 1987 roku (Archidiecezja Przemyska)

Ks. Henryk Czajka, wyświęcony w 1988 roku (Diecezja Rzeszowska)

Ks. Waldemar Janiga, wyświęcony w 1990 roku (Archidiecezja Przemyska)

S. Maksymilia Ewelina Zych, śluby wieczyste w 2015 (Sercanka)

 

 

 
       
     
   
 

 aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016