D U S Z P A S T E R Z E   A K T U A L N  I E   P O S Ł U G U J Ą C Y   W   P A R A F I I

 

 
 

 

 

 

 

PROBOSZCZ - Ks. Andrzej Turoń

ur. 1970 (Lutcza)

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

święcenia kapłańskie w 1994 w Rzeszowie

proboszcz w Trzcinicy od 2016

 

 

WIKARIUSZ - Ks. Przemysław Zapór

ur. 1980 (Frysztak)

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

święcenia kapłańskie w 2005 w Rzeszowie

wikariusz w Trzcinicy od 2017

 

 

SENIOR - Ks. Stanisław Bałucki

Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Bieczu

ur. 1946 (Błażkowa)

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

święcenia kapłańskie w 1971 w Przemyślu

proboszcz w Trzcinicy w latach: 1982 - 2016

 
       
     
   
 

 aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016