P O G R Z E B   K A T O L I C K I

 

 
 

 

 

CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCINICY

 

Właściciel:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W JAŚLE

ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

tel. 13 448 00 58; tel/fax: 13 443 66 55

....................

Zarządca:

Zakład Pogrzebowy HADES

ul. Mickiewicza 46

tel. 13 446 33 45 lub 605 573 035

...................

Regulamin i cennik znajdują się na stronie GPK:

http://jaslogmina36.artlookgallery.com

 

 

Przygotowując pogrzeb należy zgłosić się

do Kancelarii Parafialnej oraz do Zakładu Komunalnego:

 

W kancelarii parafialnej należy:

·    dostarczyć kopię aktu zgonu z USC

·    poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego

·    ustalić datę, godzinę i formę pogrzebu

 

·    Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego parafianina.

·    Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.

·    Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie.

W Zakładzie Komunalnym należy:

·    przedstawić dokument dla administratora cmentarza

·    ustalić z grabarzem komunalnym miejsce i formę przygotowania grobu

 

*******

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

Uczestnicząc w pogrzebie starajmy się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej oraz powagę i skupienie podczas obrzędu.

 

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich

Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

·    Msza święta w rocznicę śmierci, w dniu imienin itp.

·    Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy Świętych)

·    Wypominki listopadowe i roczne

·    Zyskiwanie odpustów za zmarłych

·    Troska o estetykę grobu na cmentarzu

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

 
       
     
   
 

 aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii  

 

© Achim 2016